Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind?

Wij kunnen u helpen.

 • Voel je je somber?

  Misschien heb je last van een depressie.

  Neem contact op »

Aan autisme verwante contactstoornissen

Een “aan autismeverwante contactstoornis” is stoornis met een ernstig achtergebleven ontwikkeling van normale communicatieve en sociale vaardigheden. De stoornis komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en kent diverse vormen. De kinderen vertonen een breed scala van symptomen. Over het algemeen is er een achterstand in de ontwikkeling van taal- en communicatieve vaardigheden en in het tot stand brengen van sociale relaties. Er bestaat een sterke behoefte aan vaste routine.

In een enkel geval hebben de kinderen een normale of gemiddelde intelligentie en mildere symptomen; ze hebben wel een duidelijke contactstoornis en eenzelvig gedrag. Deze vorm van autisme wordt wel het Asperger-syndroom genoemd.

Sommige autistische kinderen hebben vanaf de geboorte al symptomen. Zij vermijden lichamelijk contact door bijvoorbeeld het krommen van de rug. Een zuigeling kan met zijn hoofd tegen de rand van het bedje slaan. Andere kinderen lijken tot twaalf à achttien maanden normaal, maar ontwikkelen daarna symptomen:

 • niet normaal leren spreken;
 • afwezigheid van normale gezichtsuitdrukking en lichaamstaal;
 • gebrek aan oogcontact;
 • vooral alleen willen zijn;
 • geen fantasiespel;
 • repeterend gedrag, zoals heen-en-weer wiegen en met de handen slaan;
 • geobsedeerd zijn door speciale voorwerpen of bepaalde vaste handelingen;
 • ernstige leerproblemen.

Een heel enkele keer heeft een autistisch kind een uitzonderlijke vaardigheid, zoals technisch tekenen, wiskunde of het bespelen van een muziekinstrument. Kinderen met het syndroom van Asperger leren wel normaal praten, maar kunnen niet goed met andere mensen communiceren. Deze kinderen zijn erg star in hun gedrag en verdragen geen verandering van de vaste routine.

Aan autisme verwante aandoeningen verstoren het gezinsleven meestal ernstig. De opvoeding is niet eenvoudig. De ouders vinden het moeilijk met het kind in het openbaar te verschijnen. Daarnaast kunnen de andere kinderen uit het gezin zich verwaarloosd voelen omdat het autistische kind meestal veel aandacht krijgt.

Hoewel de problemen van deze kinderen niet geheel zullen verdwijnen, is de behandeling erop gericht de mogelijkheden van het kind zo goed mogelijk te benutten. Er kan logopedie worden ingezet om de spraak- en taalproblemen aan te pakken. Bevordering van de communicatieve vaardigheden is essentieel. Gedragstherapie kan helpen het afwijkende gedrag door passender gedrag te vervangen. Een gestructureerd dagprogramma is geboden.

Meer informatie? Een vraag? Neem vrijblijvend contact op!