• Slider #5

    Text slider #5

    Neem contact op »

Diagnostisch onderzoek

Wanneer uw kind moeilijkheden ervaart op school, met leeftijdsgenoten, of wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind is het mogelijk om psychologisch onderzoek uit te laten voeren. Psychologisch onderzoek geeft een duidelijk beeld van het algemeen functioneren van uw kind, zijn/haar beperkingen en mogelijkheden op het gebied van leren, gedrag en sociaal emotioneel welbevinden.

De inhoud van elk psychologisch onderzoek is afhankelijk van de hulpvraag. U kunt zich bijvoorbeeld afvragen of er sprake is van ADHD of ADD. Of u heeft vragen over de intelligentie van uw kind i.v.m. het maken van een schoolkeuze. U kunt zich ook zorgen maken over de emotionele ontwikkeling van uw kind na bijvoorbeeld een echtscheiding. Dit soort vragen worden tijdens het intakegesprek uitgebreid met u doorgenomen.

Een psychologisch onderzoek bestaat uit een persoonlijkheidsonderzoek dat kan worden aangevuld met een capaciteitenonderzoek en/of een schoolobservatie:

Persoonlijkheidsonderzoek

Met een persoonlijkheidsonderzoek wordt de ontwikkeling van het kind of jeugdige op sociaal- en emotioneel gebied onderzocht. Er worden verschillende tests afgenomen voor kinderen of jeugdigen die zijn afgestemd op hun leeftijd. Ook wordt er gebruik gemaakt van spel en tekenen.

Capaciteitenonderzoek

Dit onderzoek meet de verstandelijke vermogens van een kind of jeugdige (waaronder intelligentie onderzoek).
Daarnaast wordt er gekeken naar de manier van informatieverwerking, concentratie, motivatie en faalangst.

Schoolobservatie

Een schoolobservatie geeft meer informatie over de houding van een kind in de klas. Er wordt gekeken naar de concentratie en interactie met leeftijdgenootjes en de leerkracht.

Nadat het onderzoek is uitgevoerd, vindt er met de ouders een adviesgesprek plaats.
Tijdens dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken en ontvangen de ouders de rapportage. Vervolgens wordt een behandeltraject vastgesteld.

Kosten

De kosten voor het onderzoek worden vergoed via de gemeenten in de regio Rivierenland. Mocht u buiten het betreffende gebied woonachtig zijn, dan krijgt u een vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering.

Meer informatie? Een vraag? Neem vrijblijvend contact op!