Wat doen wij precies?

  • Slider #2

    Text slider #2

    Neem contact op »

Behandeling

Tijdens de behandeling maken wij gebruik van technieken die afkomstig zijn uit de cognitieve gedragstherapie.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Deze therapie is sterk gericht op ‘het hier en nu’, op moeilijkheden die in het heden spelen. Het is een integratie van twee vormen van therapie, namelijk cognitieve- en gedragstherapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van het gedrag dat emotionele problemen in stand houdt.

Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken van ouders en kinderen. We gaan er namelijk vanuit dat niet de gebeurtenissen zélf de mens negatieve gevoelens (en gedrag) bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij/zij de dingen ziet.

Door tijdens de therapie negatieve (dysfunctionele) gedachten om te buigen naar meer ‘helpende’ gedachten, leren ouders en kinderen gebeurtenissen anders interpreteren. Op die manier kan er een meer objectieve kijk op de eigen gevoelens en waarneming ontstaan. Een andere kijk op de problematiek leidt vaak tot nieuwe oplossingen.