Slaapt uw kind niet goed?

Wellicht hebben wij een oplossing.

  • Kan je moeilijk inslapen?

    Pieker je veel en blijf je 's nachts door piekeren?

    Neem contact op »

Slaapproblemen

Veel kinderen slapen als ze een jaar zijn de hele nacht door, maar ongeveer één op de drie kinderen wordt tot de leeftijd van vijf jaar of ouder vaak ’s nachts wakker. Slaapproblemen leiden zelden tot een slechte gezondheid, maar kunnen wel het gezinsleven verstoren en hebben bij adolescenten invloed op de schoolprestaties.

Het slecht slapen is meestal van tijdelijke aard; het kan ook komen door ontbreken van een vast ritme of door een verandering in de ‘slaaproutine’. Slaapproblemen kunnen verder te maken hebben met ziekten, vooral als er koorts is, of met bezorgdheid, bijvoorbeeld door ruzie in het gezin.

Slaapproblemen bij kinderen kunnen diverse vormen aannemen. Bij peuters komt het meestal doordat ze niet de rust vinden om te gaan slapen nadat ze in bed zijn gelegd. Dergelijke rusteloosheid kan worden veroorzaakt door angst omdat het kind van de ouder gescheiden is. Moeilijk tot rust komen kan ook te wijten zijn aan een lawaaiige omgeving, té vroeg of té laat in bed leggen, of door angst voor het donker. Jongeren kunnen bijvoorbeeld veel liggen piekeren in bed. Over schoolprestaties, of over een scheiding van de ouders.

Slaapproblemen zijn te behandelen door vaste routines in te voeren binnen een gezin. De meeste kinderen leren op een gegeven moment dat ze tot rust moeten komen; ze groeien over nachtmerries, de angstaanvallen of het slaapwandelen heen. Adolescenten kunnen tijdens de behandeling praten over hun piekergedachten, de onderwerpen die hen uit hun slaap houdt. Adolescenten zullen tijdens de behandeling leren om weer een voor hen gezond slaapritme op te pakken.
 

Meer informatie? Een vraag? Neem vrijblijvend contact op!